News

[NOWEFIO] Zapytanie ofertowe – Asystent Kierownika Projektu

by fundacjapodaniolem fundacjapodaniolem Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

Fundacja Pod Aniołem w związku z przygotowaniem do realizacja zadania publicznego pt. MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023 współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 i koniecznością zachowania zasady racjonalności i efektywności, poszukuje osoby na stanowisko Asystenta Kierownika Projektu. Szczegóły przekazujemy w załączeniu

[NOWEFIO] ZAPYTANIE OFERTOWE – Animator Projektu

by fundacjapodaniolem fundacjapodaniolem Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

Fundacja Pod Aniołem w związku z przygotowaniem do realizacja zadania publicznego pt. MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023 współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 i koniecznością zachowania zasady racjonalności i efektywności, poszukuje osoby na stanowisko Animator Projektu. Szczegóły przekazujemy w załączeniu

Wyniki II naboru w konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” dla Gmin Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Warnice, Widuchowa

by Fundacja Pod Aniołem Fundacja Pod Aniołem Brak komentarzy

Fundacja Pod Aniołem informuje, że w dniu dzisiejszym została zamieszczona LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW złożonych w II naborze konkursu w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, nr projektu RPZP.07.01.00-32-k103/18 dla Gmin Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Warnice, Widuchowa.

Lista projektów obejmuje wnioski, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceniającą, z uwzględnieniem podziału na listę projektów skierowanych do realizacji oraz listę rezerwową.

Ogłoszenie o II naborze w konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K103/18

by Fundacja Pod Aniołem Fundacja Pod Aniołem Brak komentarzy

Ogłoszenie o II naborze w konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K103/18

UWAGA! Rusza II nabór w konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” w gminach: Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Widuchowa, Warnice.

Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego mogą być składane wyłącznie przez Grupy inicjatywne utworzone z Uczestników Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. Działania będą mogły być realizowane tylko na obszarach rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji ww. Gmin.

Formularz Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia należy składać w terminie od 15.03.2021 r. do 15.04.2021 r.

Termin oceny wniosków: od 16.04.2021 r. do 17.05.2021 r.

Prosimy o składanie wypełnionych fiszek w następujących formach:

1. Inicjatywy lokalne z terenu Gmin: Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Widuchowa, Warnice

 • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: rewitalizacja@fundacjapodaniolem.pl z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWB/FPA/2021
 • osobiście lub drogą korespondencyjną (kurierem lub pocztą) na adres: FUNDACJA POD ANIOŁEM ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWB/FPA/2021

REGULAMIN KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI do pobrania.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnymi Animatorami. Dane kontaktowe do Lokalnych Animatorów dostępne są pod adresem:

https://www.spolecznarewitalizacja.pl/animatorzy.html

Wyniki konkursu na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu “Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” dla Gmin Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Warnice, Widuchowa

by Fundacja Pod Aniołem Fundacja Pod Aniołem Brak komentarzy

Fundacja Pod Aniołem informuje, że w dniu dzisiejszym została zamieszczona LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW złożonych w ramach projektu “Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, nr projektu RPZP.07.01.00-32-k103/18 dla Gmin Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Warnice, Widuchowa.

Lista projektów obejmuje wnioski, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceniającą, z uwzględnieniem podziału na listę projektów skierowanych do realizacji oraz listę rezerwową.

Rozeznanie rynku nr FPA/PZI/01/09.2020

by Fundacja Pod Aniołem Fundacja Pod Aniołem Brak komentarzy

Rozeznanie rynku nr FPA/PZI/01/09.2020 dotyczące wyboru wykonawcy do realizacji usługi na zakup i dostarczenie środków ochronnych (m.in. maseczki, środki dezynfekujące, rękawiczki i inne artykuły pierwszej pomocy, umożliwiające prowadzenie działań w trakcie epidemii COVID-19) wspomagających inicjatywy oddolne w zakresie walki z epidemią COVID-19 w Okręgu 3, w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

Ogłoszenie o konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K103/18

by Fundacja Pod Aniołem Fundacja Pod Aniołem Brak komentarzy

UWAGA! Rusza konkurs na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” w gminach: Choszczno, Pełczyce, Recz, Trzcińsko-Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Banie, Cedynia, Mieszkowice, Widuchowa, Bielice, Warnice, Czaplinek, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Złocieniec, Człopa, Mirosławiec, Gmina Wałcz, Miasto Wałcz.

Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego mogą być składane wyłącznie przez Grupy inicjatywne utworzone
z Uczestników Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.
Działania będą mogły być realizowane tylko na obszarach rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji ww. Gmin.

Formularz Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia należy składać w terminie od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.

Termin oceny wniosków: od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r.

Prosimy o składanie wypełnionych fiszek w następujących formach:

 1. Inicjatywy lokalne  z terenu Gmin: Choszczno, Pełczyce, Recz, Trzcińsko-Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce
 2. lgd@liderpojezierza.pl z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr1/REWB/SLP/2020”
 • STOWARZYSZENE LIDER POJEZIERZA al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWB/SLP/2020”
 • Banie, Cedynia, Mieszkowice, Widuchowa, Bielice, Warnice
 • rewitalizacja@fundacjapodaniolem.pl z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWB/FPA/2020”
 • Inicjatywy lokalne  z terenu Gmin: Czaplinek, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Złocieniec, Człopa, Mirosławiec, Gmina Wałcz, Miasto Wałcz
 • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: rewitalizacjaB@ndsfund.org z dopiskiem:  „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego –  konkurs  nr 1/REWB/FNDS/2020”
 • osobiście lub drogą korespondencyjną (kurierem lub pocztą) na adres: FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA ul. Racławicka 15-17 (budynek F), 75-620 Koszalin z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWB/FNDS/2020”
 • REGULAMIN KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI do pobrania.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnymi Animatorami. 

Dane kontaktowe do Lokalnych Animatorów dostępne są pod adresem:

https://www.spolecznarewitalizacja.pl/animatorzy.html

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – nr postępowania FPA/PZI/01/08.2019

by fundacjapodaniolem fundacjapodaniolem Brak komentarzy

W związku z prowadzonym postępowaniem nr FPA/PZI/01/08.2019, informujemy iż termin składania ofert na wykonawcę usługi zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania na szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” (UDA.RPZP.07.01.00-32-K103/18), zostaje przedłużony do dnia 2.09.2019 r. do godz. 12:00.

Niniejszym załącza się zaktualizowaną wersję zapytania ofertowego.

Szukasz pracy? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Ruszyła realizacja Klubu Pracy

by fundacjapodaniolem fundacjapodaniolem Brak komentarzy

Z dniem 1 października rozpoczęliśmy realizację projektu „Klub pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej”, którego założeniem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zamieszkujących powiaty stargardzki, choszczeński, gryfiński, myśliborski i pyrzycki, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym tj.:

 • osób korzystających lub kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej
 • osób o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym tj. znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej m.in.: bezdomnej, niepełnosprawnej, długotrwale bezrobotnej
 • osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu
 • osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o ile są osobami w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 18 rż.
 • osób z orzeczoną niepełnosprawnością
 • osób korzystających z PO Pomoc Żywnościowa

Projekt oparty jest na kompleksowym i zindywidualizowanym programie aktywizacji, dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, z wykorzystaniem:

 • wsparcia animatora
 • wsparcia coach/mentora/psychologa
 • wsparcia trenera zatrudnienia, w tym pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe, dostosowane do potrzeb rynku pracy
 • 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawców (wynagrodzenie ok. 1700 zł netto).

Dofinansowanie UE: 844 822,43 zł

Dane do kontaktu:

 tel.: 502 570 949

e-mail: klubpracy@fundacjapodaniolem.pl