Uncategorized

Wyniki II naboru w konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” dla Gmin Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Warnice, Widuchowa

by Fundacja Pod Aniołem Fundacja Pod Aniołem Brak komentarzy

Fundacja Pod Aniołem informuje, że w dniu dzisiejszym została zamieszczona LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW złożonych w II naborze konkursu w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, nr projektu RPZP.07.01.00-32-k103/18 dla Gmin Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Warnice, Widuchowa.

Lista projektów obejmuje wnioski, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceniającą, z uwzględnieniem podziału na listę projektów skierowanych do realizacji oraz listę rezerwową.

Wyniki konkursu na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu “Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” dla Gmin Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Warnice, Widuchowa

by Fundacja Pod Aniołem Fundacja Pod Aniołem Brak komentarzy

Fundacja Pod Aniołem informuje, że w dniu dzisiejszym została zamieszczona LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW złożonych w ramach projektu “Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, nr projektu RPZP.07.01.00-32-k103/18 dla Gmin Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Warnice, Widuchowa.

Lista projektów obejmuje wnioski, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceniającą, z uwzględnieniem podziału na listę projektów skierowanych do realizacji oraz listę rezerwową.