Dzieje się

Szukasz pracy? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Ruszyła realizacja Klubu Pracy

by fundacjapodaniolem fundacjapodaniolem Brak komentarzy

Z dniem 1 października rozpoczęliśmy realizację projektu „Klub pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej”, którego założeniem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zamieszkujących powiaty stargardzki, choszczeński, gryfiński, myśliborski i pyrzycki, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym tj.:

 • osób korzystających lub kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej
 • osób o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym tj. znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej m.in.: bezdomnej, niepełnosprawnej, długotrwale bezrobotnej
 • osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu
 • osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o ile są osobami w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 18 rż.
 • osób z orzeczoną niepełnosprawnością
 • osób korzystających z PO Pomoc Żywnościowa

Projekt oparty jest na kompleksowym i zindywidualizowanym programie aktywizacji, dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, z wykorzystaniem:

 • wsparcia animatora
 • wsparcia coach/mentora/psychologa
 • wsparcia trenera zatrudnienia, w tym pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe, dostosowane do potrzeb rynku pracy
 • 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawców (wynagrodzenie ok. 1700 zł netto).

Dofinansowanie UE: 844 822,43 zł

Dane do kontaktu:

 tel.: 502 570 949

e-mail: klubpracy@fundacjapodaniolem.pl