Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – nr postępowania FPA/PZI/01/08.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem nr FPA/PZI/01/08.2019, informujemy iż termin składania ofert na wykonawcę usługi zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania na szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” (UDA.RPZP.07.01.00-32-K103/18), zostaje przedłużony do dnia 2.09.2019 r. do godz. 12:00. Niniejszym załącza się zaktualizowaną wersję zapytania ofertowego.

Szukasz pracy? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Ruszyła realizacja Klubu Pracy

Z dniem 1 października rozpoczęliśmy realizację projektu „Klub pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej”, którego założeniem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zamieszkujących powiaty stargardzki, choszczeński, gryfiński, myśliborski i pyrzycki, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym tj.: osób korzystających lub kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej osób o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca […]