Author: fundacjapodaniolem

[NOWEFIO] Zapytanie ofertowe – Asystent Kierownika Projektu

by fundacjapodaniolem fundacjapodaniolem Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

Fundacja Pod Aniołem w związku z przygotowaniem do realizacja zadania publicznego pt. MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023 współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 i koniecznością zachowania zasady racjonalności i efektywności, poszukuje osoby na stanowisko Asystenta Kierownika Projektu. Szczegóły przekazujemy w załączeniu

[NOWEFIO] ZAPYTANIE OFERTOWE – Animator Projektu

by fundacjapodaniolem fundacjapodaniolem Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

Fundacja Pod Aniołem w związku z przygotowaniem do realizacja zadania publicznego pt. MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023 współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 i koniecznością zachowania zasady racjonalności i efektywności, poszukuje osoby na stanowisko Animator Projektu. Szczegóły przekazujemy w załączeniu

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – nr postępowania FPA/PZI/01/08.2019

by fundacjapodaniolem fundacjapodaniolem Brak komentarzy

W związku z prowadzonym postępowaniem nr FPA/PZI/01/08.2019, informujemy iż termin składania ofert na wykonawcę usługi zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania na szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” (UDA.RPZP.07.01.00-32-K103/18), zostaje przedłużony do dnia 2.09.2019 r. do godz. 12:00.

Niniejszym załącza się zaktualizowaną wersję zapytania ofertowego.

Szukasz pracy? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Ruszyła realizacja Klubu Pracy

by fundacjapodaniolem fundacjapodaniolem Brak komentarzy

Z dniem 1 października rozpoczęliśmy realizację projektu „Klub pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej”, którego założeniem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zamieszkujących powiaty stargardzki, choszczeński, gryfiński, myśliborski i pyrzycki, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym tj.:

 • osób korzystających lub kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej
 • osób o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym tj. znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej m.in.: bezdomnej, niepełnosprawnej, długotrwale bezrobotnej
 • osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu
 • osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o ile są osobami w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 18 rż.
 • osób z orzeczoną niepełnosprawnością
 • osób korzystających z PO Pomoc Żywnościowa

Projekt oparty jest na kompleksowym i zindywidualizowanym programie aktywizacji, dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, z wykorzystaniem:

 • wsparcia animatora
 • wsparcia coach/mentora/psychologa
 • wsparcia trenera zatrudnienia, w tym pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe, dostosowane do potrzeb rynku pracy
 • 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawców (wynagrodzenie ok. 1700 zł netto).

Dofinansowanie UE: 844 822,43 zł

Dane do kontaktu:

 tel.: 502 570 949

e-mail: klubpracy@fundacjapodaniolem.pl