SZOWES

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej skupia cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego.
owesMisją SZOWES jest promowanie idei ekonomii społecznej i wzmacnianie potencjału lokalnych podmiotów ekonomii społecznej.
Nasza oferta stanowi odpowiedź na potrzebę aktywizacji lokalnych środowisk oraz inwestycję w przedsięwzięcia mające na celu wykorzystywanie nisz rynkowych, lokalnych zasobów, umożliwiających,poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej, tworzenie nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
Więcej na http://www.szowes.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizowane projekty:

“Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego/szczecineckiego/szczecińskiego/stargardzkiego”

“Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim/szczecineckim/szczecińskim/stargardzkim”