Poszukiwacze zaginionych inicjatyw

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Rewitalizacja społeczna jest skoncentrowanym terytorialnie procesem wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Jest prowadzona w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania przede wszystkim na rzecz lokalnej społeczności, a także elementów, w których te społeczności funkcjonują czyli gospodarki oraz przestrzeni przyrodniczej i funkcjonalno-technicznej. Cechą szczególną rewitalizacji jest jej partycypacyjny charakter co oznacza, że jest prowadzona z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Celem lokalnego programu rewitalizacji jest planowanie i wdrażanie działań ukierunkowanych na ożywianie i zrównoważony rozwój obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne i gospodarcze.

W ramach projektu dla 22 gmin z województwa zachodniopomorskiego: Choszczno, Pełczyce, Recz, Czaplinek, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Złocieniec, Banie, Cedynia, Mieszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa, Boleszkowice, Bielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice, Człopa, Mirosławiec, Gm. Wałcz, gm. Miasto Wałcz zaplanowano działania:

  1. Animacja – przygotowanie lokalnych liderów oraz grup inicjatywnych – wsparcie animacyjne oraz szkolenia lokalnych liderów.
  2. Realizacja lokalnych przedsięwzięć inwestycyjno – interwencyjnych – wypracowanie pomysłów i kierunków działań na rzecz lokalnej społeczności oraz realizacja małych przedsięwzięć inwestycyjnych które będą służyć ogółowi mieszkańców obszaru rewitalizacji.
  3. Realizacja wydarzeń animacyjnych podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin udziału w projekcie wraz z załącznikami obowiązujący od 05.03.2021
  2. Regulamin udziału w projekcie wraz z załącznikami obowiązujący od 26.06.2020

 

Biuro projektu dla gmin Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Warnice, Widuchowa:

Fundacja Pod Aniołem

ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin

tel. 518 293 746

e-mail: rewitalizacja@fundacjapodaniolem.pl

 

Więcej o projekcie: http://spolecznarewitalizacja.pl/

 

Dyżury Lokalnych Animatorów:

LOKALNY PUNKT ANIMACYJNY ADRES DYŻUR GODZINY
Gmina Banie Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach , ul. Targowa 22 ostatnia robocza środa miesiąca 15:00 – 17:00
Gmina Bielice Sala Wiejska, Bielice 59, Bielice ostatni roboczy czwartek miesiąca 16:00 – 18:00
Gmina Cedynia Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, Plac Wolności 4, świetlica  ostatnia sobota miesiąca 14:00 – 16:00
Gmina Mieszkowice Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. Chopina 1, pokój 14 pierwsza robocza środa miesiąca 15:00 – 17:00
Gmina Warnice Dom Strażaka, Warnice 37 pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca 15:00 – 17:00
Gmina Widuchowa Urząd Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, sala konferencyjna pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca 17:00 – 19:00

Realizatorzy:

Stowarzyszenie “Lider Pojezierza” – Lider Projektu

Fundacja Nauka dla Środowiska – Partner nr 2

Fundacja Pod Aniołem – Partner nr 3

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2021

Dofinansowanie UE: 6 446 783,80 zł