Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego” realizowany jest w partnerstwie przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A, Gminę Miejską Wałcz, Fundacją Nauka dla Środowiska, firmę Aktywa Plus Emilia Kowalska, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Gminę Pyrzyce oraz Fundację Pod Aniołem.

OWES ma na celu kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału lokalnego sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej (PES). Realizowany jest na terenie wszystkich gmin z obszaru powiatu: choszczeńskiegogryfińskiegopyrzyckiego i stargardzkiego województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie OWES skierowane jest zarówno do podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych), jak i do osób fizycznych i osób prawnych chcących założyć taki podmiot, w tym organizację pozarządową lub spółdzielnię socjalną. Naszym celem jest pomoc dedykowana istniejącym już podmiotom oraz utworzenie nowych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego stanowi część Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES).

SZOWES skupia cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego:

  • OWES dla regionu koszalińskiego;
  • OWES dla regionu stargardzkiego;
  • OWES dla regionu szczecineckiego;
  • OWES dla regionu szczecińskiego.

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego funkcjonują w regionie trzy stacjonarne Centra Ekonomii Społecznej prowadzone są przez:

Dofinansowanie UE: 4 096 117,95 zł

Więcej informacji http://www.owes.es

Zapraszamy do korzystania z naszego wsparcia i kontaktu!

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020