Ogłoszenie o II naborze w konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K103/18

Ogłoszenie o II naborze w konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K103/18

UWAGA! Rusza II nabór w konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” w gminach: Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Widuchowa, Warnice.

Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego mogą być składane wyłącznie przez Grupy inicjatywne utworzone z Uczestników Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. Działania będą mogły być realizowane tylko na obszarach rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji ww. Gmin.

Formularz Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia należy składać w terminie od 15.03.2021 r. do 15.04.2021 r.

Termin oceny wniosków: od 16.04.2021 r. do 17.05.2021 r.

Prosimy o składanie wypełnionych fiszek w następujących formach:

1. Inicjatywy lokalne z terenu Gmin: Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Widuchowa, Warnice

  • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: rewitalizacja@fundacjapodaniolem.pl z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWB/FPA/2021
  • osobiście lub drogą korespondencyjną (kurierem lub pocztą) na adres: FUNDACJA POD ANIOŁEM ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWB/FPA/2021

REGULAMIN KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI do pobrania.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnymi Animatorami. Dane kontaktowe do Lokalnych Animatorów dostępne są pod adresem:

https://www.spolecznarewitalizacja.pl/animatorzy.html