Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – nr postępowania FPA/PZI/01/08.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem nr FPA/PZI/01/08.2019, informujemy iż termin składania ofert na wykonawcę usługi zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania na szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” (UDA.RPZP.07.01.00-32-K103/18), zostaje przedłużony do dnia 2.09.2019 r. do godz. 12:00.

Niniejszym załącza się zaktualizowaną wersję zapytania ofertowego.